OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky

Masáže s úsměvem Pavlína Mrkvičková IČ: 03091813

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb Pavlína Mrkvičková (dále jen provozovatel) v provozovně na adrese Švehlova 48, Dvůr Králové nad Labem, 54401 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže, (osobně, telefonicky, e-mailem), projevil kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

 

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, e-mailem. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele předem telefonicky, nejpozději však 48 hodin před zahájením masáže. Pozdější zrušení termínu, přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.5. Odmítnutí masáže

Masáž může být masérem odmítnuta v těchto případech:

zákazník neuhradí hodnotu dříve objednané masáže, na kterou se nedostavil a nepřeobjednal termín min. 48 hodin předem

zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,

zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,

zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru,

zákazník  se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu,

zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže – zákazník je v těchto případech povinen masáž uhradit v plném rozsahu původní objednávky.

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění

u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů

během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu může doprovázet dospělá osoba.

2.8. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže ani po masáži neručí.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je povinen informovat se před  masáží  o účincích, indikacích a kontraindikacích masáže, toto je možné na internetových stránkách provozovatele, dotazem na provozovatele, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost k masáži se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny jsou konečné.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované masáže dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy masáží jsou popsány na webových stránkách www.masazesusmevem.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti. Poukaz s uvedenou nominální hodnotou lze čerpat postupně, do uplynutí doby platnosti vyznačené na poukazu.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula doba platnosti poukazu. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednávání masáží hrazených dárkovým poukazem je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby rezervovaný termín mohl být dohodnut s provozovatelem do uplynutí doby platnosti poukazu, držitel dárkového poukazu je povinen si toto včas ověřit.

4.4. Lhůta platnosti

Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu (Platnost poukazu do …). Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu pozbývá tento platnost. V odůvodněných případech (nemoc, …) je možné po domluvě s provozovatelem platnost poukazu prodloužit, toto prodloužení však musí proběhnout ještě v době platnosti dárkového poukazu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 20.8.2021